Optymalizacja
rozwiązań

Nasi eksperci nieustannie poszerzają zakres swoich kompetencji, ich wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie okazują się wyjątkowo pomocne w wielu przedsiębiorstwach.

Wspieramy klientów w zakresie audytów, optymalizacji procesów i project managementu w formie co-sourcingu. Analiza na różnych płaszczyznach jest sposobem na zaproponowanie optymalnych rozwiązań. Przykładem może być wdrożenie UBA (User Behavior Analytics), który umożliwia podgląd zdarzeń uprawnionym pracownikom danego przedsiębiorstwa.

Korzyści:

brak konieczności zatrudniania pełnoetatowych wysoko wyspecjalizowanych ekspertów
wypracowanie rozwiązań wpływających na obniżenie kosztów

Dla kogo?

Dla firm oczekujących fachowego wsparcia w optymalizacji rozwiązań z zakresu IT i ICT bez konieczności rekrutowania specjalistów.

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.