Wiodący producenci,
najwyższa jakość wideo

Oferujemy terminale wideokonferencyjne Cisco oraz Polycom, które zapewniają komunikację wideo najwyższej jakości HD (1080p@60).

Nasze portfolio to urządzenia przeznaczone dla różnego typu przestrzeni roboczych oraz użytkowników końcowych – od zaawansowanych terminali grupowych do sal konferencyjnych, po proste terminale all-in-one dla małych przestrzeni, terminale nabiurkowe, wideotelefony, jak również aplikacje na urządzenia mobilne (tablety, smartfony).

Systemy te umożliwiają również współdzielenie dokumentów w wysokiej jakości HD (do 1080p@60), integrację z narzędziami pracy grupowej oraz platformami Unified Communication.

Posiadamy wysokie kompetencje w projektowaniu różnych sal / przestrzeni do spotkań. Projektując salę dbamy to, aby spotkanie na wideo było jak najbardziej efektywne, przystępne i najbardziej zbliżone do naturalnego spotkania „twarzą w twarz”.

Wideoterminale to idealne rozwiązanie umożliwiające spotkania na odległość rozproszonym geograficznie grupom roboczym. Do przesyłania danych urządzenia korzystają ze standardu H.323, który umożliwia kontrolowanie opóźnień podczas przesłania danych w czasie rzeczywistym.

Korzyści:

Intuicyjny interfejs użytkownika na każdym urządzeniu gwarantuje łatwą obsługę
Najwyższy poziom szyfrowania AES 128 bit. (bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie)
Zaawansowane audio i wideo jakości HD – wszyscy widzą się i słyszą tak jakby byli w tym samym pomieszczeniu
Integracja z zewnętrzną infrastrukturą audio-wideo pozwala na dostosowanie produktu pod konkretne potrzeby klienta
Zaawansowane rozwiązania usprawniające przebieg spotkania

  • automatyczne kadrowanie osoby zabierającej głos,
  • bezprzewodowe udostępnianie materiałów,
  • przenoszenie trwającej rozmowy na urządzenia mobilne i na odwrót,
  • dodawanie kolejnych stron jednym kliknięciem

Gdzie sprawdzi się terminal wideo?

Korzystanie z komunikacji wideo poprawia dostęp do zdalnych ekspertów, skraca czas dotarcia do rynku, poprawia proces rozwiazywania konfliktów, usprawnia współpracę z partnerami biznesowymi.
Edukacja. Prowadzenie zdalnych wykładów, szkoleń
Administracja państwowa. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, odprawy, zarządzanie podległymi jednostkami
Medycyna. Konsultacje na żywo ze zdalnymi specjalistami w trakcie operacji, szkolenia dla adeptów
Bankowość i ubezpieczenia. Komunikacja między oddziałami, wideokonsultacje dla klientów

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.