Pełna funkcjonalność
bez dużych inwestycji

Oferujemy rozwiązanie do zdalnej współpracy webowej Cisco WebEx, dostępne w modelu SaaS (Software-as-a-Service) poprzez chmurę Cisco Collaboration Cloud. Cisco Webex Cloud oferowane jest w formie subskrypcji miesięcznych, min. na rok w różnych modelach licencyjnych.

Korzystając z platformy chmurowej Cisco Webex można prowadzić spotkania webowe „twarzą w twarz”, współdzielić dokumenty, pracować wspólnie na dokumentach, prawie z taką samą efektywnością jak w trakcie spotkania osobistego. Wideokonferencja w chmurze jest praktycznym rozwiązaniem, które umożliwia sprawną komunikację między pracownikami.

Korzyści:

Cisco WebEx to idealne narzędzie dla firm, które szybko się rozwijają i chcą pozostać liderami na rynku.
Dostęp do wysokiej jakości komunikacji wideo bez konieczności inwestycji we własny sprzęt
Idealne narzędzie do prowadzenia webinarów, szkoleń, zdalnego wsparcia
Elastyczna architektura – dostęp z poziomu przeglądarki www oraz aplikacji na urządzenia mobilne
Bezpieczeństwo – zaawansowane szyfrowanie danych przechowywanych w chmurze
Łatwość użytkowania dzięki personalnym pokojom wideokonferencyjnym dostępnym pod jednym osobistym adresem / numerem
Bogata funkcjonalność zwiększająca wydajność spotkania na odległość

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.