Nowy wymiar
szkoleń i spotkań

Oferujemy systemy nagrywania i streamingu (strumieniowania) spotkań oparte o centralny serwer nagrywający i udostępniający nagrania poprzez sieć IP.

Korzyści

Serwer streamingu i nagrywania spotkań wideokonferencyjnych umożliwia:
jednoczesne nagrywanie wielu sesji wideo w natywnej jakości przekazu
stworzenie korporacyjnego portalu multimediów
odtwarzanie nagrań bezpośrednio z serwera (streaming) przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej
realizację jednostronnego przekazu sesji wideokonferencyjnej (streamingu) w czasie rzeczywistym (na żywo) do wielu odbiorców (użytkowników PC lub urządzeń mobilnych) korzystających z przeglądarki internetowej. Zestawione połączenie wideokonferencyjne jest na żywo „transmitowane” to wybranych użytkowników w sieci Internet

Gdzie sprawdza się systemy komunikacji wizualnej?

Systemy wykorzystujące streaming i nagrywanie spotkań wideokonferencyjnych to idealne narzędzie:
wspomagające szkolenia dzięki możliwości archiwizacji wykładów i udostępniania ich uczestnikom w formie e-wykładów na dedykowanym portalu korporacyjnym czy do produkcji materiałów szkoleniowych
umożliwiające rejestrację posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, rozpraw sądowych jako uzupełnienie protokołu z posiedzenia
wspomagające zarządzanie wiedzą np. tworzenie e-poradników wideo przez różnych ekspertów w celu dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji czy usprawnienia procesu wdrożenia nowego pracownika
usprawniające współpracę zespołową np. nagrywanie spotkań zespołu projektowego dla osób które nie mogły uczestniczyć czy jako e-protokół.

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.