Czyli UC bez
kosztownych wdrożeń

Posiadamy w ofercie szereg rozwiązań z zakresu Unified Communication as a Service (UCaaS). Są to nowoczesne rozwiązania, które obejmują standardowe funkcje Unified Communication, czyli usługi:

  • komunikacji tekstowej (Messaging),
  • zarządzania obecnością (Presence),
  • głosowe (telefoniczne) oraz wideokonferencji i czatu.

Technologia ta łączy wiele kanałów komunikacyjnych w jedną, prostą w obsłudze platformę.

Wdrożenie UCaaS w firmie niesie za sobą szereg korzyści. Technologia ta, dzięki wyposażeniu wszystkich użytkowników w kompletny zestaw funkcji ujednoliconej komunikacji oraz pracy grupowej, podnosi produktywność całego przedsiębiorstwa.

Firmy zyskują proste i wygodne zarządzanie systemem, a jej pracownicy, dzięki stałemu dostępowi do najświeższych informacji, są bardziej osiągalni i łatwiej reagują na zgłoszenia.

Usługa łączy ze sobą rozproszone, aktywne zespoły robocze za pomocą urządzeń mobilnych oraz daje możliwość prowadzenia wielostronnych wideokonferencji z dowolnego miejsca i urządzenia.

Korzyści:

Nasi Klienci decydują się na wdrożenie UCaaS ze względu na:
Szybki czas wdrożenia
Mniejsze koszty
Elastyczność rozwiązania (pay as you grown)
Brak konieczności posiadania własnych zasobów technicznych

Gdzie sprawdza się UCaaS?

Docelowym odbiorcą usług UCaaS są firmy, które:
Planują efektywniej wykorzystać komunikacje z pracownikami
Mają strukturę rozproszoną
Chcą oszczędzić na kosztach wdrażania infrastruktury stacjonarnej
Chcą mieć kontrole nad kosztami operacyjnymi

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.