Ulepszona współpraca
i wydajność

Dzięki oferowanym przez nas narzędziom Twoi pracownicy mogą szybko i łatwo brać udział w zdalnych konferencjach grupowych, zarówno planowanych, jak i spontanicznych organizowanych ad-hoc.

Pracownicy indywidualni, grupy robocze i osoby z zewnątrz mogą łączyć się ze sobą przy pomocy połączeń głosowych, wideo oraz sesji Web i dzielić się pomysłami oraz współpracować nad wspólnymi projektami.

Oferowane narzędzia i komunikatory ułatwiają łączenie się z innymi i pomagają usprawnić procesy biznesowe dzięki zintegrowaniu wszystkich niezbędnych narzędzi do współpracy i komunikacji w jednym miejscu.

Dlaczego warto inwestować w Narzędzia do pracy?

Zalety oferowanych przez nas rozwiązań do kolaboracji:
Udostępnianie pulpitu lub poszczególnych aplikacji uczestnikom sesji web
Możliwość integracji z aplikacjami biznesowymi Microsoft oraz Google
Prosta i łatwa instalacja aplikacji klienckiej oraz obsługa systemu
Dostępne jako rozwiązanie

Gdzie sprawdzają się Narzędzia do Pracy?

Oferowane narzędzia współpracy najlepiej sprawdzają się w:
Zespołach projektowych i eksperckich, podczas prac nad dokumentacją, projektami, koniecznością wymiany pomysłów i idei między członkami
Prowadzeniu spotkań z osobami z poza organizacji lub zapraszaniu ekspertów z zewnątrz do spotkań
Prowadzeniu szkoleń i seminariów na odległość
Udzielaniu wsparcia użytkownikom aplikacji przez wsparcie IT

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.