Maksymalne wykorzystanie możliwości smartfonów w Firmie

Nowoczesne systemy Unified Communications charakteryzują się możliwością integracji ze wszystkimi dostępnymi mediami komunikacyjnymi.

Mobilne aplikacje na smartfony czy tablety umożliwiają integrację z systemem na niespotykanym do tej pory poziomie.

To już nie są telefony komórkowe rejestrowane jako numery wewnętrzne centrali, ale w pełni autonomiczne aplikacje, które smartfony wykorzystują jako medium transmisyjne i w pełni się z nimi integrują.

Korzyści:

Komunikacja audio-wideo-chat bezpośrednio ze smartfona i tabletu
Możliwość ograniczenia kosztów połączeń komórkowych (aplikacja komunikuje się wykorzystując internet),
Jeden numer dla wszystkich urządzeń (telefon stacjonarny, aplikacja PC, aplikacja na smartfon),
Funkcje dodatkowe jak czat czy statusy,
Wysokie bezpieczeństwo połączeń, dzięki szyfrowaniu punkt-punkt
Dzięki integracji z Outlookiem, możliwość śledzenia aktualnej dostępności pracownika (statusy),
Integracja z Active Directory umożliwia bezproblemowy dostęp do firmowej książki telefonicznej

Dla kogo:

Aplikacje mobilne dają dostęp do wszystkich funkcjonalności systemów Unified Communications, ułatwiają komunikacje ze współpracownikami oraz pracę zdalną. Aplikacje głosowe podobnie jak aplikacje wideo są praktycznym rozwiązaniem umożliwiającym sprawny kontakt przy wykorzystaniu smartfonu lub tabletu.

Rozwiązania te są równie dobre w małych przedsiębiorstwach – gdzie ważna jest kontrola kosztów i jak największa efektywność rozwiązań teleinformatycznych – jak i w dużych firmach, gdzie szybki przepływ informacji, czy możliwość komunikacji z pracownikiem jest kluczowa.

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.