Połącz telefony komórkowe
z Twoim systemem telefonicznym

  • Czy chciałbyś lepiej zarządzać kontaktami realizowanymi przez Twój personel z poziomu telefonów komórkowych?
  • Chciałbyś skuteczniej obsługiwać swoich klientów korzystając z telefonów komórkowych?
  • Czy wygodniej było by Ci zastąpić telefony stacjonarne telefonami GSM, ale obawiasz się utraty funkcjonalności?
  • Czy potrzebujesz mieć możliwość nagrywania rozmów prowadzonych przez telefony GSM Twoich pracowników?

Obecne wyzwania biznesowe sprawiają, że coraz większe znaczenie w prowadzeniu biznesu nabiera możliwość komunikacji mobilnej przy pomocy telefonów komórkowych i smartphone’ów.

Z tego powodu coraz więcej firm „przerzuca” się na telefonie mobilną, kosztem utraty funkcjonalności (przełączenie rozmowy na inny telefon GSM wymaga skomplikowanej operacji na klawiaturze, a takie funkcje jak połączenia brokerskie jest nie dostępne).

Rozwiązaniem powyższych problemów jest oferowany przez Nas system telefonii konwergentnej, który integruje telefony komórkowe z centralą telefoniczną.

Dzięki temu telefon komórkowy jest dostępny pod numerem wewnętrznym, może być częścią grupy huntingowej, może też być zintegrowany z systemem CRM tak jak inne telefony wewnętrzne.

W ten sposób pracownicy, którzy często podróżują i korzystają z telefonów komórkowych mogą obsługiwać kontakty ze swoimi klientami równie skutecznie jakby byli w biurze.

Ponadto nasze rozwiązanie udostępnia dedykowaną aplikację na smartphone’y (iOS, Android, BlackBarry), która zapewnia dostęp do usług systemu telefonicznego równie łatwo jak w przypadku telefonów stacjonarnych.

6 powodów by wybrać Telefonię Konwergentną

Główne zalety systemu telefonii konwergentnej to:
Obniżenie kosztów połączeń dzięki automatycznemu przełączaniu się aplikacji między siecią GSM a WiFi
Obniżenie kosztów roaming’u międzynarodowego dzięki funkcji « One number » pracownik podróżujący za granicą może obniżyć koszty opłat roamingowych
BYOD. Dzięki systemowi konwergentnej telefonii użytkownik może mieć dostęp do połączeń służbowych na prywatnym telefonie komórkowym
Większa produktywność. Pracownik, poza miejscem pracy, może korzystać z zalet systemu komunikacyjnego przedsiębiorstwa tak, jakby « siedział za biurkiem »
Podniesienie efektywności. Łatwy kontakt z pracownikami mobilnymi, dzięki funkcji « One number »
Zapewnienie balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Możliwość włączenia funkcji „Nie Przeszkadzaj” na telefonie komórkowym po godzinach pracy
Szybsze nawiązywanie połączenia z pracownikami mobilnymi dzięki funkcji zarządzania obecnością
Możliwość skutecznego włączenia pracownika mobilnego w organizację obsługi klienta, dzięki funkcji monitorowania połączeń oraz rejestrowania rozmów prowadzonych na telefonie komórkowym

Gdzie sprawdza się system Telefonii Konwergentnej?

System telefonii konwergentnej najlepiej sprawdza się w organizacjach, których personel często podróżuje lub jest w ruchu, a ich głównym narzędziem do komunikacji jest telefon komórkowy. Mogą to być:
Działy sprzedaży, konsultanci
Specjaliści, technicy realizujący swoje zadania na miejscu u klienta
Freelancerzy osoby współpracujące dorywczo

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.