Stały kontakt z pracownikami
będącymi w ruchu

  • Czy pracownicy kluczowi dla utrzymania Twojego biznesu są często w ruchu, a zasięg sieci GSM nie wszędzie jest wystarczający, aby mieć z nimi stały kontakt?
  • Czy potrzebujesz z nimi pewnej i bezpiecznej łączności w dowolnym momencie?
  • Czy potrzebujesz dokładnie lokalizować swoich pracowników w sytuacjach kryzysowych?
  • Czy chcesz mieć pewność, że wiadomości przekazywane Twoim mobilnym pracownikom na pewno do nich dotrą?

Jeśli, któreś z powyższych pytań jest dla Ciebie ważne system łączności bezprzewodowej DECT może być dla Ciebie rozwiązaniem.

Składa się on ze stacji bazowych DECT, których lokalizacja na terenie przedsiębiorstwa zapewni pokrycie sygnałem radiowym w każdym miejscu Twojego zakładu.

Dzięki temu komunikacja z użytkownikami systemu DECT będzie zawsze osiągalna, a system DECT zapewni niezawodny i bezpieczny kontakt z Twoim mobilnym personelem.

DECT – dodatkowe usługi

Rozwiązanie DECT może zapewnić dostęp do takich usług jak:
System łączności bezprzewodowej zapewni:
Lokalizacja abonentów DECT
Szybki, bezpieczny, niezawodny i pewny kontakt z mobilnym personelem na terenie zakładu/przedsiębiorstwa
Powiadamiania alarmowe na telefony DECT
Ochronę osobową mobilnego personelu w sytuacjach kryzysowych
Bezpieczeństwo osobiste personelu – wszczęcie alarmu przez personel mobilny w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz automatyczne wszczęcie alarmu w przypadku utraty przytomności przez pracownika
Zarządzanie w sytuacjach alarmowych poprzez powiadamiania wraz z potwierdzeniami odbioru wiadomości alarmowych

Gdzie sprawdza się DECT?

Systemy łączności bezprzewodowej DECT idealnie sprawdzają się w:
Zakładach przemysłowych dla personelu technicznego odpowiedzialnego za utrzymanie w ruchu linii produkcyjnych
Szpitalach i ośrodkach służby zdrowia dla personelu medycznego
Hotelach i ośrodkach wczasowych dla personelu technicznego i obsługi gości hotelowych

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.