PBX – Funkcjonalne i niezawodne systemy głosowe

Oferowane przez nas centrale telefoniczne (z ang. PBX – Private Branch Exchange) umożliwiają stworzenie jednolitego systemu telefonicznego, który zapewni abonentom systemu bogatą funkcjonalność niezależnie od rodzaju używanego telefonu końcowego.

Dostarczane przez nas systemy PBX oraz centrala telefoniczna obsługują:

  • klasyczną telefonię TDM (analogową i cyfrową),
  • telefonię IP (VoIP, SIP)
  • telefonię mobilną DECT.

Hybrydowa i modułowa budowa systemów PBX zapewnia wysoką skalowalność i elastyczność w dopasowaniu się do indywidualnych potrzeb Twojego Przedsiębiorstwa.

6 powodów by wybrać PBX

Nasi Klienci decydują się na proponowane przez nas rozwiązania między innymi ze względu na:
Bogatą funkcjonalność w ramach podstawowej konfiguracji systemu
Łatwe i jednorodne zarządzanie systemem niezależnie od dostępnej infrastruktury (TDM, VoIP, DECT, telefonia IP)
Wysoką niezawodność systemów dzięki redundancji kluczowych elementów centrali
Prosta obsługa i intuicyjny interfejs użytkownika
Możliwość łatwej rozbudowy o usługi zunifikowanej komunikacji (UC) oraz Contact Center
Otwarta architektura umożliwiająca integrację z innymi systemami ICT

Gdzie sprawdza się PBX?

Systemy PBX najlepiej sprawdzą się w Przedsiębiorstwach:
dla, których komunikacja głosowa jest ważnym elementem w ich procesach biznesowych
posiadają różnorodną infrastrukturę telekomunikacyjną TDM/IP
chcą być niezależni od operatorów telekomunikacyjnych
wymagają specyficznych funkcji i usług telefonicznych

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.