Sprawna komunikacja
dla służb dyspozytorskich

Innowacyjna architektura Nowoczesnego Systemu Dyspozytorskiego zapewnia szybką i sprawną koordynację łączności z centralnego punktu.

Oprogramowanie konsoli dyspozytorskiej jest instalowane na jednomodułowym komputerze klasy PC zintegrowanym z ekranem dotykowym.

Architektura systemu oparta jest na modułach funkcjonalnych, które mogą być skalowane od kilku do kilkuset stanowisk. Każdy z modułów jest oprogramowaniem serwerowym instalowanym na standardowym serwerze.

Przykładowe funkcje konsoli:

Dostęp do wszystkich środków łączności z poziomu pojedynczego ekranu, bez konieczności przełączania się między interfejsami różnych systemów telekomunikacyjnych
Możliwość korzystania z linii telefonicznych i wideokonferencyjnych systemu
Możliwość nadawania i odsłuchu na dostępnych kanałach radiowych systemów łączności różnych zespołów
Wyszukiwanie numerów kontaktowych w różnych zbiorach teleadresowych
Dostęp do historii połączeń, odsłuchu prowadzonych rozmów
Monitoring dostępności innych użytkowników systemu
Automatycznie łączenie się z innymi uczestnikami korzystającymi z różnych systemów łączności
Integracja z systemem wideokonferencyjnym

Gdzie sprawdzi się Konsola Dyspozytorska?

System znajdzie zastosowanie w instytucjach oraz przedsiębiorstwach, dla których istotna jest sprawna i efektywna koordynacja łączności z centralnego miejsca np.:
  • jednostkach straży pożarnej
  • posterunkach policji
  • pogotowiu ratunkowym
  • rozległych terytorialnie zakładach produkcyjnych
  • zakładach transportu miejskiego
  • lotniskach

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.