MCX Telecom Liderem Polskiej Gospodarki w programie „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” organizowanym przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.

30 września br. w Warszawie miała miejsce Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, podczas której wyłoniono tegorocznych laureatów programu, a wśród nich MCX Telecom.

W ramach Programu realizowane są trzy projekty – Rzetelni, wyróżniający podmioty kierujące się w prowadzeniu swojej działalności etyką, profesjonalizmem oraz rzetelnością, Diament Polskiej Gospodarki wyróżniający polskie produkty oraz usługi charakteryzujące się wysoką jakością oraz innowacyjnością, a także przyznawany firmom prowadzącym efektywną działalność eksportową i Lider Polskiej Gospodarki dedykowany podmiotom kreującym przyszłość polskiej gospodarki.

Decyzją Kapituły Największego Programu Projakościowego w Polsce, organizowanego przez  Redakcję Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej pod patronem merytorycznym Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., firma MCX Telecom otrzymała tytuł „JAKOŚĆ ROKU 2011″.

Eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy działalności MCX Telecom w odniesieniu do następujących kryteriów:

  • skuteczna realizacja przyjętej polityki jakości
  • pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne
  • klarowność stosowanych procedur zapewniających firmie sprawne funkcjonowanie
  • wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych
  • dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług
  • efektywność zarządzania organizacją
  • nieustanne dążenie do optymalizacji pracy
MCX Telecom został wyróżniony w konkursach „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”, którego organizatorem jest Fundacja Innowacji i Rozwoju w Warszawie.

Począwszy od 2008 r. Fundacja Innowacji i Rozwoju  identyfikuje projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym funkcjonujące w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

W roku 2012 otrzymaliśmy następujące tytuły:

W roku 2011 wyróżniono nas w dwóch kategoriach: