Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

CENTRALA

Warszawa
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel.: (22) 328 47 30
fax (22) 328 47 32

BIURA REGIONALNE

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

handlowy(at)mcxtelecom.pl

Współpraca dealerska
tel.: (22) 548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.

DANE REJESTROWE

MCX PRO Sp. z o.o.

NIP: 521-35-89-516 Nr KRS 0000373845
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr BDO: 000002545.
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN.

ADRES SPÓŁKI

MCX PRO Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel.: (22) 328 47 30,
fax: (22) 328 47 32