Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

CENTRALA

Warszawa
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. (22) 328 47 47
fax. (22) 328 47 32

BIURA REGIONALNE

Wrocław
tel. (71) 716 25 58

Gdańsk
tel. (58) 727 06 10

Sprzedaż
tel. (22) 328 47 30

handlowy(at)mcxtelecom.pl

Serwis i wsparcie techniczne
tel. (22) 328 48 00
tel. (22) 328 47 40

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.

DANE REJESTROWE

MCX PRO Sp. z o.o.

NIP: 521-35-89-516 Nr KRS 0000373845
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr BDO: 000002545

ADRES SPÓŁKI

MCX PRO Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. (22) 328 47 30
fax (22) 328 47 32