Kolokacja serwerów
i gwarancja ciągłości działania

Dysponujemy bezpieczną serwerownią zbudowaną na potrzeby świadczenia usług kolokacyjnych, chmurowych:

  • IaaS,
  • PaaS,
  • SaaS,
  • BaaS.

Nasze Data Center mieści się w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Gotarda.

Korzyści:

Brak kosztów inwestycji w infrastrukturę oraz personel techniczny
Redundancja i niezawodność zapewniające bezpieczeństwo rozwiązania
Pełna elastyczność i skalowalność
Przewidywalne stałe opłaty

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw potrzebujących ciągłego i bezpiecznego dostępu do systemów bez konieczności inwestowania w sprzęt, adaptację powierzchni oraz utrzymywania personelu technicznego. Dla potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i backupu danych (BaaS).

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla Twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.