Rozwiązania dla bezpieczeństwa
państwa i obywateli

Bezpieczne Państwo to Wojsko i Policja wyposażona w nowoczesny sprzęt, również teleinformatyczny, który wpływa na poprawę komunikacji między odpowiednimi jednostkami. Wypracowanie niezawodnych metod nawiązywania połączenia z centrum decyzyjnym, czy innymi jednostkami, jest w działaniach operacyjnych i sytuacjach kryzysowych kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli, jak i całego państwa.

MCX PRO od lat współpracuje z sektorem mundurowym, oferując zaawansowane rozwiązania technologiczne, wspierające komunikację i zdolność operacyjną jednostek. Najważniejszymi rozwiązaniami w tym zakresie są:
 • System Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej
 • Systemy telefonii IP i radiowej
 • Rozwiązania wideokonferencyjne dla służb mundurowych
DLA KOGO PRACOWALIŚMY

Nasi Klienci

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Inspektorat Uzbrojenia
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
PRZYKŁADOWE CASE STUDY

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie<

System Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej został wdrożony w powiatowych i miejskich wydziałach łączności dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Kontrakt przewidywał wdrożenie systemu do końca II kwartału 2012, jednakże dzięki sprawnej instalacji i współpracy ze służbami technicznymi Policji, cały system został wdrożony na pół roku przed terminem określonym w umowie. Projekt pozwolił na stworzenie i budowę Systemu Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej służącej do integracji różnych form łączności, a modularna
i skalowalna architektura aplikacji Systemu Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej umożliwiła pełną integrację z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną, przy jednoczesnym uproszczeniu
i ułatwieniu obsługi połączeń przez dyspozytorów.
INNE CASE STUDY