Rozwiązania dla komunikacji
akademickiej

Edukacja jest ważnym elementem życia publicznego, miejscem gdzie przyszłe pokolenia zdobywają swoją wiedzę, gdzie tworzone są innowacyjne projekty, które mogą w przyszłości wpłynąć na funkcjonowanie biznesu. Studenci oczekują wsparcia od uczelni, również poprzez dostarczenia im narzędzi technologicznych ułatwiających komunikację oraz szybką wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy. Władze jednostek edukacyjnych mają świadomość, że przy ograniczonym budżecie muszą dokonać zakupu technologii, która zwróci się w krótkim okresie.

MCX PRO dostarcza rozwiązania, które mogą poprawić komunikację akademicką i współpracę między jednostkami w ramach danej uczelni oraz jednostkami na całym świecie. Te rozwiązania mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb oraz zintegrowane w sposób umożliwiający ich rozbudowę w przyszłości.

Do rozwiązań tych należą:
  • Unified Communications
  • Wideokonferencje
  • Telefonia IP
DLA KOGO PRACOWALIŚMY

Nasi Klienci

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Politechnika Białostocka
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
PRZYKŁADOWE CASE STUDY

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy system wideokonferencji obsługujący 22 lokalizacje uczelniane na terenie Polski. System został zbudowany w oparciu o mostek wideokonferencyjny, system archiwizacji wideokonferencji, grupowe wideo terminale sprzętowe, oraz aplikację wideokonferencyjną na PC. Rozwiązanie umożliwia bliższą współpracę jednostek naukowo-badawczych w kraju i za granicą, wspiera realizację wspólnych projektów badawczych pomiędzy różnymi jednostkami naukowo-medycznymi.
INNE CASE STUDY