Informatyzacja sektora
publicznego

Informatyzacja sektora publicznego przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi teleinformatycznych jest ważnym projektem w skali całego kraju. Jej celem jest uproszczenie usług świadczonych obywatelom oraz wzrost produktywności gospodarki.
W ofercie MCX PRO znajdują się rozwiązania, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do lepszej pracy urzędników oraz redukcji kosztów operacyjnych. Dodatkowo zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz są zgodne z ideą „Green IT”.

Do takich rozwiązań należą:
 • Wideokonferencje
 • System zintegrowanej komunikacji
 • System Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej
DLA KOGO PRACOWALIŚMY

Nasi Klienci

 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Prokuratura i Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
 • Wojewódzkiego Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Urząd Miasta w Szczecinie
 • Urząd Miasta we Wrocławiu
 • Miejskie Zakłady Autobusowe
PRZYKŁADOWE CASE STUDY

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wdrożyliśmy w 64 sądach okręgowych i rejonowych na terenie kraju system rejestracji rozpraw sądowych, w oparciu o urządzenia wideokonferencyjne TANDBERG (obecnie Cisco). System umożliwił przesłuchiwanie osadzonych i zatrzymanych w 21 aresztach śledczych i zakładach karnych. Zaletą systemu jest również możliwości przesłuchania „świadka zdalnego” znajdującego się w innej miejscowości. Inwestycja przyczyniła się do ograniczenia kosztów związanych z transportem świadków.
INNE CASE STUDY