Zbieranie i korelowanie informacji związanych z bezpieczeństwem celem detekcji ataku

Obecnie obserwujemy lawinowy wzrost liczby oraz typów ataków na systemy IT. Rozwiązania prewencyjne nie zawsze są w stanie zabezpieczyć nas przed wszystkimi zagrożeniami. Mając tę świadomość musimy pogodzić się z faktem, że ataki „przechodzą” przez nasze zabezpieczenia. Wychodząc naprzeciw istniejącym zagrożeniom powstały systemy detekcji, do których zaliczajmy rozwiązania klasy SIEM. Zbierają informację z wielu źródeł m.in. logi, flowy, pakiety i korelują je.
Rozwiązania tego typu są w stanie wykryć atak, już w trakcie jego trwania. Dzięki czemu można zminimalizować skutki powstałe po takim ataku.

Zalety oferowanych przez nas rozwiązań SIEM to:

Wykrywanie ataków, incydentów oraz nadużyć w czasie rzeczywistym
Możliwość zbierania i korelowania informacji z wielu źródeł: logi, flowy, pakiety,
Szerokie możliwości integracji z innymi systemami np. PAM, Endpoint Security, skanery podatności
etc.
Dostęp do informacji oraz reguł korelacyjnych opracowanych przez producenta
Zminimalizowanie negatywnych skutków ataku

Chcesz dobrać odpowiednie technologie dla twojego przedsiębiorstwa?

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami.

Sprzedaż
tel.: (22) 328 47 30

Współpraca dealerska
tel.: (22)  548 47 94

Serwis i wsparcie techniczne
tel.: (22) 328 48 00
tel.: (22) 328 47 40

Wrocław
tel. +48 695 336 333

Gdańsk
tel. +48 601 951 231

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem, przez firmę MCX Pro Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 .
Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Spółka MCX Pro informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że:
a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa
w pierwszym zdaniu niniejszej zgody,
b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania,
c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
W zakresie określonym w pkt. a)-e) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres rodopro@mcx.pl lub pisemnie na adres MCX Pro, ul. Gotarda 9,02-683 Warszawa.